آشنایی با لغات طب
شربت:
شربت در گذشته و حال بعنوان یک نوشیدنی و در طب بعنوان داروی نوشیدنی مشخص بوده است. شربتهای شیمیایی غالبا با شیرین کننده هایی همچون شکر یا ساخارین و با طعم دهنده آنرا برای بیمار مجذوب میکنند. 
در طب سنتی معمولا بهمراه شیرین کننده هایی همچون عسل ؛شیره ها شکر طبیعی و مواد گیاهی مقوی برای بیمار مجذوب میکنند. در آینده  در مورد انواع شربتها توضیح خواهم داد.
باتشکر؛ حکیم مهدی