ضمن عرض سلام خدمت عزیزان و سروارن گرامی؛ بمنظور کمک به مقروضین در ماه مبارک رمضان (دو نفر رو که بنده می شناسمشون) ؛ عزیزان میتوانند هر وجهی در حد توانشان بحساب حکیم مهدی واریز کنند.

 6104 3378 5734 9136

  ??شماره کارت بنام مهدی ولیخانی

 

حمایتهای مادی و معنوی شما سبب دلگرمی حکیم مهدی در این راه میشود.

??باتشکر و سپاس فراوان